OSM базирани топографски карти за Garmin


OpenStreetMap е проект за събиране и разпространение на безплатни географски данни за света. На практика всеки, разполагащ с базови познания може да въвежда и разширява вече съществуващата информация.

Идеята на този сайт е да предложи списък с карти, използващи OSM данните, компилирани във формат за Garmin устройства и съответно десктоп приложения като MapSource и Basecamp. Важно е да се поясни, че в случая "компилиране" до голяма степен следва да се разбира и като визуална интерпретация, защото макар изходните данни да са едни и същи, към тях могат да се приложат различни правила, така че част от тях да бъдат показани, друга - скрити, едни да изпъкват, други да не присъстват толкова отчетливо и като цяло възможните крайни резултати могат да бъдат крайно различни.

С две думи, идеята ми е да създам нещо използваемо на първо време за мен самия. Аз съм турист, така че топографският елемент, както и детайли свързани с пътеки, маркировки, черни пътища, разграничени според проходимостта им, източници на вода и подобни са насоката, в която съм наблегнал.

Последни промени

Последни промени

Съществени промени във визуализацията на картите.Списък с карти

Списък с всички карти за изтегляне

Наличните към момента карти с посочена дата на последно обновяване.